Badania jakościowe i ich zastosowanie

space-telescope-532989_1280

Metody jakościowe badań posiadają bardzo szerokie zastosowanie. Charakteryzują się tym, że nie koncentrują się na parametrach liczbowych badanego zjawiska czy obiektu, które dotyczą z kolei metod ilościowych.

Badania jakościowe prowadzone są w różnych dziedzinach. Znalazły między innymi zastosowanie w naukach przyrodniczych, naukach społecznych, a także w naukach ścisłych. Głównym celem prowadzenia badań jakościowych jest dotarcie do sedna konkretnego problemu, gdy nie jest ważne uzyskanie informacji o reprezentatywności konkretnych wyników, ale poznanie istoty zjawiska czy obiektu.

Metody badań jakościowych wyróżniają się następującymi kwestiami:

  • badacze chcą uchwycić doświadczenia, interakcje oraz ich specyfikę w naturalnym kontekście
  • hipotezy i definicje dotyczące przedmiotu badania są wypracowane podczas badań
  • obejmują niewielką liczbę przypadków
  • bardzo ważny jest kontekst i konkretne przypadki, dlatego wykonuje się często studia przypadku oraz ich zestawienia
  • badacz jest elementem procesu badawczego

Wobec tego badania jakościowe skupiają się na konkretnych cechach, znaczeniach, procesach, które nie mogą być też często mierzalne. Poszukiwane są odpowiedzi na temat tego, jak coś jest tworzone i jak funkcjonuje, a nie w jakiej ilości.

Badania jakościowe w kontekście marketingu
Prowadzone w kontekście marketingu badania jakościowe zajmują się zgłębianiem mechanizmów ludzkich zachowań i postaw. Najczęściej badaniu poddaje się niewielkie grupy osób, które wyróżniają się konkretnymi kryteriami, przykładowo są to osoby używające produktów danej marki.

W celu uzyskania informacji w ramach badań jakościowych wykorzystuje się różnego rodzaju metody. Prowadzi się kwestionariusze, niemniej jednak najskuteczniejsze są metody projekcyjne, za pomocą których respondenci są w stanie wyrazić w pełni swoje odczucia. Stosuje się często wywiady indywidualne (In-Depth Interview – IDI) i zogniskowane wywiady grupowe (Focus Group Interview – FGI). W rezultacie badacz może uzyskać informacje dotyczące preferencji, potrzeb, upodobań badanych, a na tej podstawie jest on w stanie tworzyć struktury i uwarunkowania określonych postaw i opinii.

Jak wykonać badania jakościowe?
Najczęściej badania jakościowe zlecane są specjalizującym się w tym zakresie firmom, które dysponują odpowiednim przygotowaniem do ich wykonania.

Z usługi tego rodzaju możemy skorzystać między innymi w firmie CBM Test, która specjalizuje się w badaniach marketingowych. Dokładne informacje dostępne są pod adresem: http://cbmtest.pl/oferta-badan-marketingowych/badania-marketingowe/badania-jakosciowe/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>