Co to jest BHP?

metallurgy-2104646_1280

BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy to nazwa stosowana do określenia zbioru zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego pracowania. To również dziedzina wiedzy, która skupia się na kształtowaniu odpowiednich warunków pracy.

W zakresie BHP znajdują się różnego rodzaju zagadnienia, w tym te dotyczące ergonomii i ekonomiki pracy, medycyny pracy, technicznego bezpieczeństwa wykonywania czynności czy psychologii pracy.

Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP
Obowiązki w zakresie BHP dotyczą zarówno pracodawców, jak i pracowników. Razem są oni zobowiązani do tego, aby przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych głównie w Dziale X Kodeksu pracy, a także wielu innych rozporządzeniach, z których najważniejsze to Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późniejszymi zmianami).

Pracodawcy zobowiązani są, aby zapewniać odpowiednią ochronę dla zdrowia i życia swoich pracowników oraz higieniczne i bezpieczne warunki pracy. To pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan BHP w swoim zakładzie pracy. Także obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa dotyczy tych osób, które przebywają na terenie zakładu pracy.

Do obowiązków pracodawcy w zakresie BHP zaliczają się w szczególności:

  • organizacja pracy w taki sposób, aby przebiegała ona w bezpiecznych i higienicznych warunkach
  • zapewnienie przestrzegania zasad BHP w firmie
  • usuwanie uchybień związanych z BHP i reagowanie na pojawiające się potrzeby w tym zakresie
  • wykonywanie nakazów, zarządzeń, wystąpień i decyzji wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy oraz zaleceń wydawanych przez społecznego inspektora pracy

Wśród powyższych obowiązków znajduje się między innymi odpowiednia organizacja stanowiska pracy, zapewnienie pracownikom odpowiedniej odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz innych środków ochrony indywidualnej, przeprowadzanie szkoleń BHP wstępnych i okresowych, zapewnienie środków koniecznych do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, przy pożarach i podczas ewakuacji pracowników.

Jak pracodawca powinien zadbać o BHP w zakładzie pracy?
W większości małych i średnich firm obowiązki BHP zlecane są firmom zewnętrznym na zasadzie outsourcingu. Wówczas firma nie musi zatrudniać pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie działań BHP i jednocześnie otrzymuje kompleksową i profesjonalną obsługę w przystępnych cenach.

Więcej informacji dotyczących BHP możemy znaleźć na stronie internetowej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezpiecze%C5%84stwo_i_higiena_pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>