Czym jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

fire-2263405_1280

Dla wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakładach pracy oraz w obiektach użyteczności publicznej ważną rolę odgrywa Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. Jest to dokument, w którym znajdują się dokładne informacje dotyczące kwestii PPOŻ dla danego obiektu. Wykonaniem instrukcji tego rodzaju zajmują się uprawnione do tego osoby.

Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) zawiera wskazanie, że właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe są zobowiązani do opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Zgodnie z powyższym przepisem Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego ma zawierać:

 • obowiązujące w obiekcie warunki ochrony przeciwpożarowej, które związane są z jego przeznaczeniem, sposobem użytkowania, prowadzonymi
 • procesami technologicznymi, warunkami technicznym
 • informacje o wyposażeniu w odpowiednie urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice wraz ze wskazaniem na sposoby przeprowadzania ich przeglądów
 • technicznych i konserwacji
 • informacje o postępowaniu w razie wystąpienia pożaru lub innych zagrożeń
 • sposoby zabezpieczania prac niebezpiecznych pod kątem pożarowym
 • informacje o organizacji i warunkach ewakuacji osób oraz sposobach ich sprawdzania
 • metody zapoznania użytkowników danego obiektu z przepisami PPOŻ i treścią Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 • obowiązki i zadania w ramach ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami
 • wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję

W Instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego mają też znaleźć się plany obiektów oraz terenów przyległych, które uwzględniają między innymi:

 • powierzchnię, wysokość, liczbę pięter budynku
 • jego odległość od budynków sąsiadujących
 • parametry pożarowe substancji palnych w budynku
 • obciążenie ogniowe w strefach pożarowych
 • kategorie zagrożeń ludzi
 • lokalizację przestrzeni zagrożonych wybuchem
 • strefy pożarowe w obiekcie
 • warunki ewakuacji oraz określenie wyjść ewakuacyjnych
 • miejsca zlokalizowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo i miejsc
 • usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi
 • informacje o dojściu do dźwigów dla ekip ratowniczych
 • lokalizację hydrantów zewnętrznych i innych źródeł wody
 • drogi pożarowe i drogi dojazdowe

Przepisy wskazują również, że Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być poddawana aktualizacji, minimum raz na dwa lata, a także wtedy, gdy dojdzie do zmiany sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, który ma wpływ na warunki ochrony PPOŻ.

Czy Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dotyczy każdego budynku?
Dokument powinien być przygotowany dla obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz obiektów magazynowych, produkcyjnych, inwentarskich. Jednak nie każdy budynek wymaga przygotowania instrukcji.

Zgodnie z przepisami Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego nie jest wymagana dla tych obiektów lub ich części, w których nie występuje strefa zagrożona wybuchem, a ponadto wtedy, gdy:

1) kubatura brutto budynku albo jego części będącej osobną strefą pożarową nie przekracza 1000 m3, z zastrzeżeniem punktu 2
2) kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m3
3) powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2

Gdzie zlecić wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?
Przepisy wskazują, że tworzenie instrukcji tego rodzaju jest możliwe przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Z usługi możemy skorzystać między innymi w firmie Konner – więcej informacji znajdziemy pod adresem: http://konner.pl/oferta/instrukcja-bezpieczenstwa-pozarowego/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>