Instrukcja BHP – co to jest i kiedy należy ją przygotować?

helmet-1636348_1280

Instrukcja BHP to dokument dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy, którego zadaniem jest określenie kluczowych aspektów pracy mających wpływ na bezpieczeństwo pracownika.

Instrukcja BHP jest bardzo ważnym dokumentem z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Pracodawca prawem zobowiązany jest do tego, aby opracowywać odpowiednie instrukcje i udostępniać je pracownikom na wszystkich stanowiskach pracy, na których występuje zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.

Instrukcje tego rodzaju dotyczą między innymi bezpiecznej pracy z użyciem elektronarzędzi, urządzeń, maszyn, stosowania środków ochrony indywidualnej, udzielania pierwszej pomocy, dotyczące obchodzenia się z niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia substancjami.

Dokładne wymagania dotyczące przygotowywania instrukcji BHP znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami).

Co zawiera instrukcja BHP?
Jest to szczegółowy dokument, którego zadaniem jest określenie sposobów bezpiecznego wykonywania czynności przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy, a także po zakończeniu pracy, która powoduje zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników. Instrukcja zatem określa najważniejsze zasady postępowania, które mają zmniejszyć ryzyko wypadków przy pracy.

Warto przy tym wskazać, że najczęściej instrukcja BHP jest tożsama z instrukcją stanowiskową, ale w niektórych przypadkach instrukcje BHP zawierają szersze informacje od instrukcji stanowiskowych.

Ponadto w każdej instrukcji powinny być umieszczone informacje dotyczące tego, jakie są wymagane kwalifikacje pracowników do pracy na danym stanowisku, informacje o zasadach postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz w razie wypadku. Dodatkowo powinien znaleźć się certyfikat bezpieczeństwa.

Gdzie umieszcza się instrukcje BHP?
Instrukcja BHP powinna być umieszczona w miejscu łatwo dostępnym dla pracowników, aby każdy z nich mógł łatwo zapoznać się z jej zapisami. Ponadto każdy pracownik ma obowiązek potwierdzić podpisem fakt zapoznania się z instrukcjami BHP.

Jak przygotować instrukcję BHP?
Przedsiębiorca może sporządzić ją samodzielnie, ale najczęściej instrukcje tego rodzaju kupowane są już jako gotowe albo są przygotowywane przez firmy działające w branży BHP.

Przykładowo w sprzedaży możemy znaleźć instrukcje takie jak: instrukcja BHP techniki mycia i dezynfekcji rąk, instrukcja BHP obsługi sprzętu kuchennego w lokalach gastronomicznych, instrukcja BHP przy wnoszeniu i demontażu rusztowań budowlanych, aby wspomnieć o niektórych. Takie instrukcje możemy znaleźć praktycznie dla każdego stanowiska pracy. Ich zakupienie to kilka złotych w sklepach BHP. Możemy również zamówić je on-line.

W przypadku, gdy nie znajdujemy odpowiedniej instrukcji BHP dla danego stanowiska, możemy zlecić jej wykonanie specjaliście do spraw BHP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>