Jak zorganizować szkolenie wstępne BHP?

glove-1562744_1280

Pracodawcy zobowiązani są do odpowiedniego przeszkolenia swoich pracowników przed dopuszczeniem ich do stanowiska pracy. W jaki sposób pracodawca może zorganizować szkolenia wstępne z BHP?

Zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. (Dz.U.04.180.1860 z późniejszymi zmianami) pracodawca ma obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie BHP. Obowiązek ten dotyczy nie tylko pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, ale również umów cywilnych, a także praktykantów i osób przyuczających się do zawodu.

Pierwszym szkoleniem, które powinno być wykonane, jest szkolenie wstępne BHP. Szkolenie to dzieli się na dwie części, a mianowicie na instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Instruktaż ogólny
Jest to pierwsza część szkolenia wstępnego BHP, podczas której uczestnicy poznają podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w Kodeksie pracy, regulaminy i zasady BHP obowiązujące w konkretnym zakładzie pracy, a także zasady udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaż ogólny może być prowadzony przez pracownika służby BHP z firmy zewnętrznej. Jest to obecnie bardzo popularne rozwiązanie, na przykład znajdziemy je w ofercie firmy BHP HSEC. Dokładne informacje o jej ofercie znajdują się na stronie http://hsec.pl/.

Instruktaż stanowiskowy
Instruktaż stanowiskowy odbywa się na konkretnym stanowisku pracy, na którym na być zatrudniony pracownik. Informuje o metodach bezpiecznego wykonywania pracy, ryzyku zawodowym, sposobach ochrony przed zagrożeniami. Gdy pracownik będzie wykonywał pracę na paru stanowiskach, instruktaż dotyczy każdego z nich. Także wtedy, gdy zmianie ulegają warunki pracy na danym stanowisku, konieczne jest wykonanie ponownego, uaktualnionego instruktażu stanowiskowego.

Instruktaż może być przeprowadzony przez pracodawcę lub inną osobę, która kieruje pracownikami, gdy ma ona przeszkolenie w zakresie prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Czy szkolenie wstępne BHP może odbyć się przez internet?
Nie jest to możliwe ze względu na charakter instruktażu, dlatego szkolenie odbywa się w zakładzie pracy. Skorzystanie z metod e-learningowych jest możliwe z kolei w przypadku szkoleń okresowych BHP.

Należy pamiętać o tym, że szkolenie wstępne powinno odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do pracy, czyli nie może on rozpoczynać pracy bez wcześniejszego przeszkolenia. Gdy szkolenie będzie dłuższe niż czas pracy, pracownikowi przysługuje wolne od pracy lub dodatkowe wynagrodzenie. Za szkolenie wstępne BHP płaci pracodawca.

1 komentarz

Odpowiedz na „istotne!Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>