Kurs pierwszej pomocy dla pracowników firmy

sport-1679010_1280

Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy jest bardzo ważna również w firmie. W każdym zakładzie pracy pracodawca powinien wyznaczyć osoby odpowiedzialne do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i wysłać je na odpowiednie szkolenie.

Zgodnie Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) pracodawca ma określone obowiązki związane z pierwszą pomocą przedlekarską. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje w tym zakresie.

Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy?
Obowiązki te dotyczą wyznaczenia pracowników zobowiązanych do udzielania pierwszej pomocy, zapewnienia odpowiedniej łączności ze służbami zewnętrznymi w przypadkach nagłych. Także powinien on poinformować pracowników o tym, kto odpowiedzialny jest za udzielanie pierwszej pomocy. Informacja ta powinna zawierać imię i nazwisko, miejsce pracy oraz numer telefonu służbowego albo inne dane kontaktowe.

Liczba pracowników, którzy wyznaczeni są do udzielania pierwszej pomocy, ich szkolenie oraz wyposażenie mają być dopasowane do rodzaju i poziomu występujących zagrożeń w zakładzie pracy.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami) wskazuje również, że pracodawca powinien zapewnić pracownikom dostęp do funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wystąpienia wypadków oraz do środków, które są przeznaczone do udzielania pierwszej pomocy.

W związku z tym pracodawca powinien stworzyć punkty pierwszej pomocy w oddziałach zakładu pracy oraz udostępnić apteczki. Opieka nad tymi punktami powierzana jest wyznaczonym pracownikom, którzy zostali przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników
Pracodawca samodzielnie wybiera pracowników, którzy mają być odpowiedzialni za pierwszą pomoc przedlekarską i odpowiednio przeszkoleni w tym rodzaju. Pracownik może odmówić ze względu na brak predyspozycji do podejmowania takich działań. Wtedy pracodawca musi wyznaczyć kolejnego pracownika.

Kursy pomocy dla pracowników organizowane są przez wiele firm i różnią się one pod względem swojego zakresu i czasu trwania. W ofercie posiada je między innymi firma HSEC: http://hsec.pl/kurs-pierwszej-pomocy.html, która prowadzi kompleksowe szkolenia w zakresie BHP i oferuje usługi BHP. Dysponuje ona nowoczesnym wyposażeniem używanym podczas kursu pierwszej pomocy, między innymi fantomem i ćwiczeniowym defibrylatorem AED.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>