Ocena Zagrożenia Wybuchem – kiedy należy ją wykonać?

accident-1853151_1280

W obiektach, w których dochodzi do zagrożenia wybuchem, konieczne jest przygotowanie odpowiedniej oceny zagrożenia wybuchem. Wyznaczenie odpowiednich stref zagrożenia jest obowiązkiem pracodawcy. Najczęściej prace te zlecane są fachowcom w tej właśnie dziedzinie.

Obowiązek wykonania Oceny Zagrożenia Wybuchem zawierającej określenie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie odpowiednich stref zagrożenia wybuchem w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych, przygotowanie graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej i określenie czynników mogących wywołać zapłon jest związane z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. (Dz.U.109, poz.719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Kiedy pojawia się zagrożenie wybuchem?
Zagrożenie wybuchem pojawia się wtedy, gdy w zakładzie pracy znajdują się określone materiały czy substancje, które są przetwarzane, stosowane lub uwalniane przez urządzenia, systemy ochronne, części i podzespoły albo też są one używane do ich budowy. Niektóre z tych materiałów oraz substancji wywołują zagrożenie pożarowe poprzez spalanie w powietrzu, czemu towarzyszy wysoka temperatura, wzrost ciśnienia oraz powstanie materiałów niebezpiecznych. Substancje palne mogą zatem tworzyć w pomieszczeniach atmosferę wybuchową i mogą wybuchnąć wtedy, gdy pojawi się źródło zapłonu, na przykład iskra.

Do wybuchu może dojść między innymi w suszarniach, silosach, odpylaczach oraz w innych urządzeniach i aparatach, w instalacjach procesowych, na przykład przejmujących surowce, poddających je obróbce, a także na terenie całych zakładów.

Ocena Zagrożenia Wybuchem zawiera takie informacje jak:

  • prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej
  • prawdopodobieństwo wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych
  • eksploatowane przez pracodawcę instalacje, używane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływania
  • rozmiary przewidywanych skutków wybuchu

Jak wykonać Ocenę Zagrożenia Wybuchem?
Odpowiednia dokumentacja tego rodzaju przygotowywana jest przez osoby uprawnione w tej dziedzinie. Z usługi możemy skorzystać między innymi w firmie Konner. Dokładne informacje znajdziemy na stronie internetowej pod adresem: http://konner.pl/oferta/ocena-ryzyka-wybuchu/.

Warto pamiętać również o tym, że Ocena Zagrożenia Wybuchem powinna być przeprowadzona także wtedy, gdy urządzenia na danym miejscu pracy czy organizacja pracy zostały zmienione, co może mieć również wpływ na wynik oceny ryzyka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>