Odzież robocza dla pracowników

hearing-protection-674639_1280

Obowiązek dostarczenia odzieży roboczej i ochronnej leży na pracodawcy. Częstym problemem jest jednak wskazanie, w których przypadkach konieczne jest zapewnienie pracownikom odpowiedniej odzieży.

Wielu pracodawców zastanawia się, czy są oni zobowiązani do tego, aby zapewnić pracownikom nieodpłatnie odzież roboczą. Jej głównym zadaniem jest ochrona odzieży własnej pracowników przed zniszczeniem i zabrudzeniem. Odzież ochronna z kolei stosowana jest wtedy, gdy na danym stanowisku pracy występują zagrożenia, które wynikają z wystawienia pracowników na czynniki szkodliwe, przykładowo występuje ryzyko skaleczeń, wysoka temperatura, skażenie biologiczne.

Kodeks pracy wskazuje, że pracodawca powinien zapewnić pracownikom odzież wtedy, gdy:

  • odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu albo
  • z powodu wymagań technologicznych, sanitarnych lub bezpieczeństwa i higieny pracy

W przepisach nie znajdziemy szczegółowych informacji na temat tego, jaką odzież roboczą czy ochronną powinno się stosować na konkretnych stanowiskach. Jej dobranie należy przede wszystkim od pracodawcy, który w tym zakresie może również skonsultować się ze specjalistą w dziedzinie BHP. Będzie mógł on wtedy na podstawie charakterystyki danego stanowiska pracy wskazać, jaka odzież, obuwie oraz inne środki ochrony indywidualnej są wskazane. Wskazane jest też skonsultowanie się z pracownikami lub zakładową organizacją związkową.

Odzież powinna być przekazana pracownikom nieodpłatnie, dlatego jej zakupienie leży w gestii pracodawcy. Sprzedaż odzieży tego rodzaju prowadzą przede wszystkim specjalistyczne sklepy BHP. Zakupy można wykonać również przez internet. Odzież roboczą dostarcza między innymi firma Berendsen: http://www.berendsen.pl/odziez-robocza.

Odzież robocza a odzież ochronna
Odzież robocza jest przeznaczona do prowadzenia prac, przy których pojawia się intensywne brudzenie nieszkodliwymi dla zdrowia substancjami, a także pojawiają się czynniki wywołujące szybsze niszczenie odzieży. Także odzież robocza powinna być przekazana pracownikom wtedy, gdy wymagana jest specjalna czystość wytworzonych produktów.

Z kolei odzież ochronna służy głównie do ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi lub czynnikami atmosferycznymi. Odzieży ochronnej poświęcimy inny artykuł na naszej stronie internetowej.

Własna odzież robocza należąca do pracownika
Pracownik może w określonych sytuacjach korzystać z własnej odzieży roboczej oraz obuwia, gdy nie jest zatrudniony na stanowisku wymagającym obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych oraz wywołujących intensywne brudzenie lub skażenie materiałami biologiczne zakaźnymi, środkami chemicznymi czy promieniotwórczymi.

Stanowiska, na których może być używana odzież własna pracownika oraz jego obuwie, muszą być uzgodnione przez pracodawcę z pracownikiem albo z zakładową organizacją związkową.

Zatrudnieni powinni otrzymywać za używanie własnej odzieży roboczej oraz obuwia ekwiwalent w wysokości uwzględniającej obecną cenę. W przepisach nie określono częstotliwości przekazywania ekwiwalentu, dlatego zależy to już od uzgodnień z pracodawcą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>