Przegląd gaśnic – kiedy go wykonać?

fire-extinguisher-1128461_1280

Gaśnice znajdujące się między innymi w zakładach pracy powinny być sprawne i poddawane regularnie przeglądom technicznym oraz czynnościom konserwacyjnym. Wynika to z przepisów prawa. Kiedy powinno się przeprowadzać przeglądy gaśnic i gdzie można je wykonać?

Każda gaśnica musi być regularnie sprawdzania, aby mogła w razie potrzeby posłużyć jako środek ochrony przed ogniem. Informacje dotyczące obowiązkowych przeglądów gaśnic zawiera Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719).

Obowiązkowym przeglądom gaśnic podlegają:

  • gaśnice przenośne
  • gaśnice przewoźne

Przepisy wskazują, że przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być prowadzone zgodnie z zasadami znajdującymi się w Polskich Normach, w dokumentacji technicznej oraz w instrukcjach obsługi.

Przeglądy gaśnic – okresy
Przeglądy gaśnic należy wykonywać nie rzadziej niż raz do roku, w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta sprzętu gaśniczego. Praktyka wskazuje jednak, że obowiązkowe przeglądy gaśnic prowadzone są częściej, na przykład raz na pół roku. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy gaśnica znajduje się w miejscu o wysokiej wilgotności czy też w oparach agresywnych chemicznie.

Dodatkowa konserwacja gaśnic
W większości typów gaśnic raz na 5 lat przeprowadza się też sprawdzenie i wymianę znajdującego się w nich środka gaśniczego – w przypadku gaśnic na bazie wody lub pianowych okres sprawdzenia to 2 lata. Ponadto raz na 5 lat zbiorniki ciśnieniowe gaśnic o objętości większej niż 5 dm3 (dotyczy to między innymi gaśnic proszkowych o masie środka gaśniczego wynoszącej 6 kg i większej) powinny być badane i legalizowane przez Urząd Dozoru Technicznego. Nie dotyczy to gaśnic śniegowych, w których termin ważności wynosić do 10 lat. Informacja dotycząca daty ważności ostatniego badania UDT znajduje się na tabliczce na butli.

Oprócz przeglądów okresowych oraz poddawaniu gaśnic konserwacji konieczne jest też dodatkowe sprawdzanie gaśnic z manometrem, gdy gaśnice te są uruchamiane na próbę. Konserwować należy też te gaśnice, w przypadku których zerwano plomby znajdujące się na dźwigni uruchamiającej lub zaworze, a także te gaśnice, które zostały uszkodzone mechanicznie lub posiadają ślady korozji czy nie mają czytelnej daty terminu ważności badań.

Gdzie wykonać przegląd i naprawić gaśnicę?
Najczęściej przeglądy oraz konserwacja gaśnic powierzane są firmom specjalizującym się w tej właśnie dziedzinie. Usługę możemy zlecić między innymi w firmie Konner. Dodatkowe informacje znajdziemy na stronie internetowej: http://konner.pl/oferta/serwis-gasnic-urzadzen-przeciwpozarowych/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>