Szkolenie ATEX z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego

flame-726268_1280

ATEX (od francuskiego Atmosphères Explosibles) to nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która zawiera informacje o wymogach dla produktów przeznaczonych do użytkowania w strefach zagrożonych wybuchem.

Dyrektywa ATEX została przygotowana po to, aby ujednolicić informacje dotyczące zagrożenia wybuchem na terenie państw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, a potem Unii Europejskiej. Wymagania szczegółowe znajdują się w normach związanych z dyrektywą, natomiast wymagania, które nie są obejmowane przez dyrektywę lub normy, są zależne od regulacji wewnętrznych w krajach członkowskich. Niemniej jednak regulacje krajów nie mogą być sprzeczne z dyrektywą i nie mogą również zaostrzać jej wymogów.

W załączniku do dyrektywy ATEX „O minimalnych wymaganiach zwiększających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy pracy w obszarach z atmosferą wybuchową” znalazły się również informacje o strefach zagrożenia wybuchem. Za dopasowanie przestrzeni do danej strefy zgodnie z przepisami odpowiedzialni są: inwestor, projektant obiektu oraz jego użytkownik końcowy.

Dokładne informacje o ATEX wraz z klasyfikacją stref wybuchu, grupami urządzeń przeciwwybuchowych, klasami temperatur oraz rodzajami zabezpieczeń mechanicznych znaleźć można na stronie: https://pl.wikipedia.org/wiki/ATEX.

Na czym polega szkolenie ATEX?
W celu zapoznania się z przepisami zawartymi w dyrektywie ATEX organizowane są szkolenia ATEX. Celem szkoleń jest przekazanie uczestnikom podstawowych informacji dotyczących bezpieczeństwa wybuchowego, aby mogli oni odpowiedzialnie sprawować obowiązki na stanowiskach, na których pojawia się zagrożenie wybuchem.

Obowiązek przeszkolenia pracowników zatrudnionych w miejscach, w których pojawia się możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej, zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, 2010 r. poz. 931).

Szkolenia prowadzone są w siedzibach firm szkoleniowych lub w innych umówionych miejscach. Mogą być one też przygotowywane indywidualne na zamówienie klienta, aby szkolenie zawierało wszystkie kluczowe informacje, w tym dotyczące specyfiki występujących na konkretnych stanowiskach zagrożeń.

Prowadzeniem szkoleń ATEX zajmuje się między innymi firma Konner. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: http://konner.pl/oferta/szkolenie-atex/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>