Zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego

wheelchair-682989_1280

Wielu pracodawców unika zatrudniania pracowników niepełnosprawnych. Jednak przyjęcie osoby niepełnosprawnej do firmy niesie ze sobą bardzo dużo korzyści. Pracownicy z niepełnosprawnością również mogą być wartościowymi członkami załogi. Ponadto pracodawca może uzyskać dodatkowe korzyści, między innymi dofinansowania wypłacane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W Polsce aktywizacja osób niepełnosprawnych nie jest na zbyt wysokim poziomie w porównaniu z krajami zachodniej Europy. Zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego nie musi jednak oznaczać zagrożenia dla firmy. Często niepełnosprawni to osoby wykształcone, posiadające wartościowe umiejętności i szeroką wiedzę, zmotywowane.

Kiedy możliwe jest uzyskanie dofinansowania na pracownika niepełnosprawnego?
Dofinansowanie przysługuje wtedy, gdy osoba zatrudniona jest zgodnie z przepisami prawa pracy, czyli na umowę o pracę, a nie na umowy cywilnoprawne.

Firmy uprawnione do otrzymania pomocy:

  • pracodawcy zatrudniający poniżej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
  • pracodawcy zatrudniający powyżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągający wskaźnik zatrudnienia osób
  • niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6 %
  • pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej

Przepisy wskazują, że osoba niepełnosprawna, która ma być zatrudniona w zakładzie i na którą ma być przekazane dofinansowanie, musi posiadać odpowiednie orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności albo równoważny dokument. Od stopnia niepełnosprawności zależy wypłacane przez PFRON dofinansowanie.

Aktualne wysokości maksymalnego dofinansowania do pracownika niepełnosprawnego:

  • 450 złotych – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności
  • 1125 złotych – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
  • 1800 złotych – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności

Dodatkowo powyższe kwoty mogą być podniesione o 600 złotych, gdy pracodawca zdecyduje się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej z tak zwanymi chorobami specjalnymi. Są to upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, całościowe zaburzenia rozwojowe, osoby niewidome, osoby mające epilepsję.

Ponadto przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowania, między innymi na przystosowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, przeszkolenie osób niepełnosprawnych.

Pomoc w zatrudnieniu pracownika niepełnosprawnego
Firma, która chce zatrudnić pracownika niepełnosprawnego, nie musi jednak samodzielnie zajmować się formalnościami. Obecnie można skorzystać z kompleksowych usług doradczych, które oferuje między innymi firma Capital Work.

Więcej informacji dotyczących zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego możemy znaleźć na stronie internetowej: http://capitalwork.pl/zatrudnienie-pracownika-niepelnosprawnego/.

1 komentarz

Odpowiedz na „AnastazjaAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>